본문

WD Black 3D M.2 2280 VS 970 PRO M.2 2280

글꼴

WD Black 3D M.2 2280 VS 970 PRO M.2 2280

둘중에 어던게 더빠른가요 게임용으로 구매할꺼예요 

970 PRO M.2 2280 나온지 한참되었고 가격도 부담되고

WD Black 3D M.2 2280 신제품이고 저렴학고 성능은 3400 나온다는 리뷰가 있어요 미지수이지만 굉장할거같고 신제품이 더좋은건가요 3D가 엄청 빠르다고 해서요 970PRO 능가하나요 


댓글 2 | 쓰기
1


ssd는 샘숭

카오리즈마 | 211.40.***.*** | 19.11.05 16:51
카오리즈마

말씀하신대로 970 pro 선택했어요 감사

3080ti | 175.197.***.*** | 19.11.05 22:32


1
댓글은 로그인 후 이용 가능합니다.
목록보기


위로가기
kodamcity | 추천 0 | 조회 890 | 날짜 2020.01.01
힐받으면 내남자 | 추천 0 | 조회 547 | 날짜 2019.12.31
tigerlee1978 | 추천 0 | 조회 645 | 날짜 2019.12.31
Glacial | 추천 0 | 조회 407 | 날짜 2019.12.30
엉덩이성애자 | 추천 0 | 조회 549 | 날짜 2019.12.30
남마왕비서 | 추천 0 | 조회 312 | 날짜 2019.12.30
크루세이더 | 추천 1 | 조회 1039 | 날짜 2019.12.29
RayB | 추천 0 | 조회 424 | 날짜 2019.12.29
metheo80 | 추천 0 | 조회 487 | 날짜 2019.12.28
티라미슈 | 추천 0 | 조회 664 | 날짜 2019.12.25
暗中摸索 | 추천 3 | 조회 2435 | 날짜 2019.12.24
신사신사 | 추천 0 | 조회 475 | 날짜 2019.12.23
sexmachine | 추천 0 | 조회 639 | 날짜 2019.12.23
레깅스타킹 | 추천 0 | 조회 671 | 날짜 2019.12.22
아르티온 | 추천 0 | 조회 387 | 날짜 2019.12.22
용구 | 추천 0 | 조회 655 | 날짜 2019.12.21
println | 추천 0 | 조회 679 | 날짜 2019.12.20
jysuk | 추천 0 | 조회 716 | 날짜 2019.12.20
Sharon | 추천 0 | 조회 394 | 날짜 2019.12.19
싸이코캣 | 추천 0 | 조회 1054 | 날짜 2019.12.18
오다시움 | 추천 1 | 조회 715 | 날짜 2019.12.17
남자라서좋은거야 | 추천 0 | 조회 478 | 날짜 2019.12.17
토토선생 | 추천 0 | 조회 403 | 날짜 2019.12.17
3080ti | 추천 0 | 조회 480 | 날짜 2019.12.15
88년 장세훈 | 추천 0 | 조회 773 | 날짜 2019.12.14
중벅할인 | 추천 0 | 조회 436 | 날짜 2019.12.14
조코리 | 추천 0 | 조회 1072 | 날짜 2019.12.12
길채현 | 추천 0 | 조회 662 | 날짜 2019.12.10

6 7 8 9 10


글쓰기
힛갤
오른쪽 BEST